EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor: Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR is een snelle en goedwerkende protocolleerde therapievorm voor de gevolgen van psychotrauma, waaronder PTSS. 

Mensen die worden geconfronteerd met afschuwelijke gebeurtenissen kunnen daar blijvende klachten aan overhouden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na een ernstig verkeersongeval, een overval, plotseling verlies van een dierbaar persoon, een hele zware bevalling of een andere ontwrichtende ervaring. In eerste instantie geeft dit aanleiding tot gevoelens van angst, ontreddering en hulpeloosheid.

Het aanpassen aan het dagelijks leven en het verwerken van deze traumatische ervaring kosten moeite en energie. Veel mensen zijn in staat om op eigen kracht en met hulp uit hun omgeving dergelijke beschadigingen te boven te komen.

Anderen lukt het daarentegen niet om de traumatische gebeurtenis een plek te geven. Op langere termijn krijgt de getroffene last van indringende beelden (herbelevingen) van het gebeurde, gaat situaties en zaken die herinneringen hieraan oproepen, vermijden of vertoond extreme schrikachtigheid. Vaak zijn er daarnaast nog tal van andere emotionele problemen waardoor deze mensen worden beperkt in hun dagelijkse functioneren. 

Voorbeelden van dergelijke klachten zijn angstige dromen, schrikachtigheid, voortdurende angst of nervositeit en vermijdingsgedrag. Wanneer de klachten ernstig en blijvend zijn, kan er sprake zijn van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). 

Bij een EMDR behandeling wordt gebruik gemaakt van het uitlokken van oogbewegingen, terwijl de cliënt de aandacht richt op hetgeen zich tijdens het verwerkingsproces aan het bewustzijn opdringt. 

Het terugdenken aan de nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen zorgt ervoor dat het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. De trauma kost veel geheugencapaciteit. Het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, vergt ook veel geheugencapaciteit waardoor er weinig plaats is voor de levendigheid en narigheid van de herinnering. Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.  

EMDR is inmiddels een van de meest toegepaste methoden voor de behandeling van psychisch trauma. 

EMDR is kortdurend, cliëntgericht, kent een duidelijke geprotocolleerde aanpak en heeft een stevige wetenschappelijke basis. De cliënt is over het algemeen na enkele behandelingen met EMDR weer in staat om de normale dagelijkse bezigheden op te pakken. 

Voorafgaande aan de EMDR behandeling vindt er altijd een uitgebreide intake plaats om te bepalen of deze behandeling toereikend is.

Reacties zijn gesloten.