Transactionele Analyse (TA)

Als kind weet je nog niet zo veel als je opgroeit bij je verzorgers/ouders. Je interpreteert de ervaringen die je dan meemaakt en neemt deze voor waar aan en verbindt daar conclusies aan die je verankerd hebt in vaststaande overtuigingen, waardoor je je op een bepaalde manier bent gaan gedragen volgens bepaalde levensposities waarop jezelf en anderen reageren op een manier zodat je dit kan laten bevestigen. Je schrijft als het ware je eigen levensscript.

Je krijgt van je ouders allerlei boodschappen mee, wat je goed en fout doet en je weet niet beter dan wat je ouders je vertellen, waar is. Met je kinderbrein interpreteer je ervaringen, boodschappen, gebeurtenissen en trekt daar conclusies uit waardoor je een bepaald gedrag vertoont. Zo schrijf je je eigen levensscript/verhaal, hetzij positief of negatief, je bent oké of niet oké. De gedachten en gedragspatronen die zo ontstaan zijn gebaseerd op de interpretaties van de ervaringen die toen effectief leken en nu niet meer zijn. En deze automatische patronen herhalen zich wel telkens weer in je leven zoals een DVD-tje telkens weer hetzelfde afspeelt als je het in de DVD- player stopt.   

De transactionele Analyse is een persoonlijkheidstheorie en communicatiemodel ineen. Bovenstaande complexe psychologische processen worden inzichtelijk gemaakt en geven je handvatten voor persoonlijke en professionele groei. Hierdoor vergroot je je zelfinzicht en zelfbewustzijn.

In de Transactionele Analyse wordt er vanuit gegaan dat de mens:

  •  autonoom is
  • bewust kiest voor een manier van zijn
  • vrij is van belemmerende denk – en gedragspatronen
  • kan reageren op een situatie in het NU.
  • mensen zijn oké .
  • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en belemmerende gedachten
  • gedragspatronen kunnen herzien worden. 

Volgens de TA bestaat de persoonlijkheid uit manieren van zijn, de ego-toestandenEen ego-toestand is een consistent patroon van gedachten, gevoelens en ervaringen dat direct samengaat met een overeenkomstig consistent patroon van gedrag. 

Er zijn drie ego-toestanden die ieder mens in zich heeft: 

  1. De ouder ego-toestand: Dit is een zijnstoestand waarbij je gedachten, gevoel, ervaringen, gedrag volgens de waarden en normen die je ouders hanteerden, vertoont.
  2. De kind ego-toestand: Deze laat de gedachten, gevoelens en gedrag zien hoe je als kind reageerde.

Dit zijn beiden echo’s uit het verleden. 

  • De volwassen ego-toestand is een gekozen zijnstoestand in het hier en nu, met inzet van de nu aanwezige capaciteiten en vaardigheden/ mogelijkheden die je hebt. 

We streven naar autonomie, naar heelheid, de keuze die we kunnen maken in het hier en nu om zo effectief mogelijk te kunnen zijn met de door onszelf gekozen ego-toestand. Dit is de volwassen ego-toestand.

Merk je dat je bijvoorbeeld overmatig gaat eten of drinken als je te veel stress ervaart of juist toelaat als je ontspant? Dan kun je middels de TA onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt, welk ego-toestand actief is en hoe je hier vanaf kunt komen door bewust in de volwassen ego-toestand te stappen.

Iedereen kent dat wel, dat je met sommige mensen heel makkelijk contact hebt en met andere mensen totaal niet? Het lijkt dan net alsof je met je vader praat of met een klein kind. Het kan zijn dat zowel jij als je gesprekspartner vanuit een oud patroon reageren. In de TA worden relaties tussen mensen bestudeerd middels transacties. Als je je bewust bent van je eigen transacties, krijg je meer zeggenschap over de manier waarop u met anderen omgaat en zij met jou.

Als de transactie gelijkwaardig is, spreek je vanuit je volwassen egotoestand en ben je beiden oké en loopt je gesprek als vanzelfsprekend. Is dit niet het geval ontstaan er moeilijkheden in communicatie.

Loopt de relatie met je kind of partner moeizaam? Voel je je vaak niet begrepen, behandeld de ander je als een klein kind of heb je juist het idee dat jij altijd alles beslist en moet doen omdat de ander niets onderneemt?

Krijg inzicht in je levensscript, patronen en egotoestanden waardoor je het anders kan doen en je ten volle kunt leven vanuit verbinding met jezelf en je omgeving!

Reacties zijn gesloten.